Thank you for visiting www.thinkwales.ac.uk

This site is currently not in use but keep checking for exciting developments in connection with the Welsh higher education sector.

In the meantime, for a full overview of the sector in Wales, please visit the Higher Education Wales website: www.hew.ac.uk

Diolch am ymweld â www.thinkwales.ac.uk.

Ni ddefnyddir y safle hon ar hyn o bryd, ond cadwch wirio ar gyfer datblygiadau cyffrous mewn cysylltiad â'r sector addysg uwch yng Nghymru.

Yn y cyfamser, am trosolwg llawn o'r sector yng Nghymru, ewch i wefan Addysg Uwch Cymru: www.hew.ac.uk